NEWS

"Złe zamiary..." w tłumaczeniu!

20.03.2018 21:29

Udało mi się dojść do porozumienia z tłumaczem i “Złe zamiary…” zostaną przetłumaczone na standardowy amerykański angielski w tym roku!

Zle zamiary to nie wszystko